Skip Ribbon Commands
Skip to main content

INSTITUT LATIHAN ABDB MENGADAKAN MAJLIS PENGAGIHAN BUAH KURMA

PENANJONG GARISON, Rabu, 22 Mac 2023 – Institut Latihan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (IL ABDB) hari ini telah mengadakan Majlis Pengagihan Buah Kurma Safawi Kurnia Peribadi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena menjelangnya bulan Ramadhan Tahun 1444 Hijrah / 2023 Masihi. Majlis berlangsung di Markas IL ABDB.

KURMA.jpg


PERBARISAN BULANAN INSTITUT LATIHAN ANGKATAN BERSENJATA DIRAJA BRUNEI

PENANJONG GARISON, Rabu, 22 Mac 2023 – Perbarisan Bulanan Institut Latihan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (IL ABDB) telah diadakan pada pagi ini bertempat di Padang Kawad IL ABDB. Perbarisan kali ini disertai seramai 491 anggota terdiri daripada seluruh anggota tentera IL ABDB termasuk pegawai dan kakitangan awam, peserta kursus dan rekrut pengambilan lelaki ke-170.  Hadir pada perbarisan tersebut adalah Yang Mulia Leftenan Kolonel Pengiran Noor Rumaizi bin Pengiran Othman, Komandan IL ABDB.

PERBARISAN KOMANDAN  1.jpg


MAJLIS PENUTUPAN KURSUS AKAUN PERKHIDMATAN ANGKATAN BERSENJATA DIRAJA BRUNEI SIRI 4/2022

INSTITUT LATIHAN ANGKATAN BERSENJATA DIRAJA BRUNEI (IL ABDB)Selasa, 21 Mac 2023 – Majlis Penutupan Kursus Akaun Perkhidmatan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) Siri 4/2022 telah dilaksanakan dengan lancar dan sempurna. Kursus ini dihadiri oleh 30 anggota Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) yang bermula pada 06 Mac 2023 hingga 21 Mac 2023 yang dikendalikan oleh Cawangan Latihan Kewangan, Sekolah Pertukangan Tentera Institut Latihan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (CLKwgn, SPT IL ABDB).

0.001.jpg

MAJLIS PEMBUKAAN KURSUS ASAS PEGAWAI LOGISTIK SESI 2022

PENANJONG GARISON, Isnin, 20 Mac 2023 – Majlis Pembukaan Kursus Asas Pegawai Logistik Sesi 2022 telah berlangsung di Cawangan Latihan Logistik, Sekolah Pertukangan Tentera, Institut Latihan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei.


13.jpg

MAJLIS KENAIKAN PANGKAT BAGI PTB-PTB KANAN INSTITUT LATIHAN ANGKATAN BERSENJATA DIRAJA BRUNEI

PENANJONG GARISON, Khamis, 16 Mac 2023 – Institut Latihan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (IL ABDB) telah mengadakan Majlis Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Tidak Bertauliah Kanan (PTB Kanan) di Mes Pegawai Waran, Staf Sarjan & Sarjan IL ABDB, Penanjong Garison. 

15.jpg

View all News
< March 2023 >
 Sun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat 
 26 
 27 
 28 
 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 
 21 
 22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 
 30 
 31 
 1